logo-def-outline-met-slogan

Aanpak

Bij Therapiepraktijk de Samenloop hanteren we de volgende aanpak:

Aanmelding
Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u uw kind zelf aanmelden voor speltherapie. Ook scholen, instellingen of huisartsen kunnen speltherapie adviseren.
1
Kennismaking
Allereerst bespreken we de situatie tijdens een vrijblijvend telefonisch gesprek. We kijken waar u met uw kind tegenaan loopt en wat u graag zou willen. Nadat we de situatie helder hebben kan ik een inschatting maken of speltherapie mogelijk een oplossing kan bieden. Wanneer dit het geval is, dan plannen we een vervolgafspraak in.
2
Intake
Het intakegesprek vindt plaats in de praktijk. Tijdens het intakegesprek wordt dieper ingegaan op de specifieke situatie en hulpvraag. Ik vind het belangrijk om jullie ervaringen, beleving, geschiedenis en verwachtingen te horen. Het speltherapeutische traject wordt doorgenomen, er is ruimte voor vragen en praktische zaken, zoals het tekenen van de behandelovereenkomst.
3
Observatie
Na de intake wordt speltherapie aan uw kind geïntroduceerd en worden er drie spelobservaties ingepland. Op deze wijze kan de speltherapeut een goed beeld van uw kind vormen en zicht krijgen op de problematiek.
4
Tussentijds oudergesprek
Tijdens het tussentijds oudergesprek wordt de beleving van uw kind besproken. Hierin wordt duidelijk wat er in uw kind omgaat en welke ontwikkelingsbehoeften er zijn. Vervolgens wordt samen afgestemd waar de behandeling zich op gaat richten en aan welke doelen er wordt gewerkt.
5
Spelsessies
Tijdens de opvolgende spelsessies wordt er spelenderwijs aan de opgestelde doelen gewerkt. Het is van de problematiek afhankelijk hoeveel spelsessies er in totaal nodig zijn. Elk kind is anders en er is dan ook geen standaard.
6
Oudergesprekken en eindgesprek
Ik vind het belangrijk om u als ouder(s) intensief bij het therapeutische traject te betrekken. Ik ben er dan ook een voorstander van om frequent een oudergesprek in te plannen. Ik hoor namelijk graag wat u in de thuissituatie ziet gebeuren en wat uw ervaringen zijn naarmate het therapie proces vordert. Loopt u tegen bepaald gedrag aan? Heeft u vragen over hoe u uw kind het beste kunt begeleiden tijdens het proces? Ik geloof dat wanneer we intensief samenwerken en elkaar op de hoogte houden van het proces er meer winst behaald kan worden. Wanneer we zien dat het beter gaat met uw kind en hij of zij zich weer krachtig genoeg voelt, gaan we afscheid nemen. Tijdens het eindgesprek bespreken we het verloop en de afronding van de behandeling.
7
Afsluitende spelsessie met jullie kind
Na het gesprek vindt er altijd nog een afsluitende spelsessie plaats met uw kind. Mogelijk zijn er tijdens het eindgesprek nog zaken aan bod gekomen die ik (indirect) nog met uw kind wil doornemen. Samen ronden we de behandeling af. Dit is een vast onderdeel.
8

Bel mij terug

Benieuwd wat speltherapie voor uw kind kan betekenen? Vul onderstaand formulier in, dan nemen we spoedig en geheel vrijblijvend contact met jullie op.

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene voorwaarden zijn van toepassing.