logo-def-outline-met-slogan

Werkwijze

Kind staat centraal

Bij Therapiepraktijk de Samenloop geloven wij dat elk kind speciaal en uniek is. Bij ons staat niet het probleem maar uw kind centraal. Een traject wordt altijd op maat afgestemd waarbij intensief wordt samengewerkt met ouders en anderen in de directe omgeving van een kind. Indien nodig wordt er een samenwerking opgestart met andere disciplines, zodat uw kind de zorg krijgt die hij of zij verdient.

Cliënt-centered basishouding

Wij werken tijdens de speltherapie vanuit de cliënt-centered basishouding. Deze is gericht op echtheid, empathie en positiviteit om zo een vertrouwensband op te bouwen.

De volgende waarden staan hierin centraal:

Empathie

Tijdens de therapie volgen we uw kind terwijl hij of zij speelt en proberen we ons te verplaatsen in hem of haar. Door te benoemen wat we zien en wat we denken dat uw kind op dat moment voelt, helpen we om gevoelens uit te diepen en te verhelderen. Deze empathische opstelling zorgt ervoor dat uw kind inziet dat hij of zij de moeite waard is en dat het normaal is wat hij of zij voelt. Dat zorgt voor meer vertrouwen in zichzelf.

Echtheid

Kinderen hebben alles in de gaten. Ze zien het dan ook gelijk als u iets vertelt wat niet waar is. Op die intuïtie moet een kind kunnen vertrouwen en daarom is het belangrijk om als therapeut ook eigen gevoelens en gedachten te accepteren. Dat is niet altijd gemakkelijk en daarom volgen we zelf intervisie en supervisie om aanspreekbaar te blijven op ons gedrag, ook voor uw kind.

Positiviteit

Ontwikkeling is voor een ieder belangrijk, ook voor uw kind. Daarom benaderen we uw kind altijd op een positieve manier met vertrouwen dat hij of zij kan veranderen.

Vrijheid

Een kind kan net als iedereen boos of gefrustreerd zijn. Tijdens de speltherapie is daar ruimte voor, uw kind mag namelijk alles voelen en uiten. Het kan zijn dat dit soort gevoelens samengaan met ongepast gedrag, zoals slaan of schoppen. Om daarvoor ander gedrag aan te leren moet uw kind eerst de vrijheid krijgen om die gevoelens te uiten. Pas als dat ingezien en benoemd kan worden, kan uw kind vervolgens leren de situatie anders aan te gaan pakken.

Veilig

Een veilige situatie is de basis voor iedere therapie. Door een veilige omgeving te creëren kan uw kind zich openstellen en ervaringen verwerken. Het veilige gevoel komt niet bij ieder kind even snel, maar daarvoor nemen we tijdens de therapie uitgebreid de tijd. Door alle kernpunten uit de cliënt-centered basishouding toe te passen ontstaat die veilige situatie.

Verbinden

Het scheppen van een vertrouwensband draagt ook bij aan de ontwikkeling van uw kind. Door te verbinden kan uw kind verder groeien en emoties leren reguleren en krijgt hij of zij de wil om zich te ontwikkelen. Uw kind stelt zich open om nieuwe strategieën te verzinnen en uit te proberen.

Beroepsvereniging

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor speltherapeuten. Handelend volgens de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de beroepscode.
Voor meer informatie over de beroepsvereniging en speltherapie kunt u terecht op www.speltherapie.net