logo-def-outline-met-slogan

Ouder-kind therapie

Deze vorm van therapie wordt ingezet bij problemen in de ouder-kind relatie en is er op gericht om door middel van speelse activiteiten de communicatie en interactie te verbeteren tussen een kind en zijn ouder(s). Spelenderwijs wordt de verbinding gemaakt waarbij plezier en samenspel voorop staat. Met behulp van deze therapie leren ouder(s) en kind elkaar beter begrijpen.

Relatie ouder-kind

Kenmerkend voor deze vorm van therapie is de deelname van ouder(s). Hierbij is het uitgangspunt dat dat de ouder-kind relatie van groot belang is voor een gezonde ontwikkeling van een kind. Wanneer ouder en kind samen spelen binnen de veilige context van de spelkamer zorgt dit voor momenten van gezamenlijkheid en verbondenheid.

In de sessies helpt de therapeut een kind en de ouder(s) om op speelse wijze nieuwe omgangsvormen te vinden. En zo (weer) een gezonde vertrouwens- en opvoedingsrelatie op te bouwen.

Ouder-kind therapie inzetten bij:

  • Boosheid, opstandig, controlerend en/of dominant gedrag van uw kind
  • Angstig, verlegen en/of teruggetrokken gedrag van uw kind
  • Aanhankelijk en claimend gedrag van uw kind
  • Opvoedingsonzekerheid van de ouder(s): doe ik het wel goed? Als u het idee heeft dat u vastloopt of in een negatieve spiraal terecht komt met uw gezin
  • Als u zich machteloos voelt in de opvoeding van uw kind of opziet tegen de komst van uw kind (of nog een kind)
  • Hechtingsproblemen

Wat levert ouder-kind therapie op?

De ouder-kind therapie is een prettige manier om enerzijds vanuit de ervaring ter plekke helderheid te krijgen over het functioneren van uw kind, anderzijds om gerichte handvatten te krijgen die gericht zijn op een betere afstemming tussen u en uw kind. 

Adviezen en interventies zijn gericht op een verandering binnen de interactie tussen de ouder(s) en hun kind, waardoor de klachten verminderen of weg gaan.

Soms gaat het om meer kennis of meer inzicht in patronen. Andere keren gaat het om het leren kijken en herkennen van signalen en het anders reageren op signalen. Maar ook het begrijpen en/of verwerken van eerder meegemaakte gebeurtenissen kan belangrijk zijn om de problemen in de relatie tussen ouder en kind te verminderen.

Tijdens de ouder-kind therapie wordt de relatie verbeterd, emoties kunnen beter worden gereguleerd en als ouder voelt u uzelf sterker staan in uw ouderrol.

‘’Uit onderzoek blijkt dat het effect van speltherapie vaak
groter is als de ouder hierin actief betrokken is’’.

(Bron: Nederlands Jeugdinstituut)

Neem vrijblijvend contact op

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van deze therapie? 
Neemt dan vrijblijvend
contact op.

Bel mij terug

Benieuwd wat speltherapie voor uw kind kan betekenen? Vul onderstaand formulier in, dan nemen we spoedig en geheel vrijblijvend contact met jullie op.

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene voorwaarden zijn van toepassing.