logo-def-outline-met-slogan

Vergoedingen/tarieven

Gemeente

Met een verwijsbrief van de CJG, huisarts, medisch specialist of jeugdarts bestaat er een mogelijkheid dat de speltherapie wordt vergoed door de gemeente. 

Zorgverzekeraar

Speltherapie wordt door veel zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering, onder de noemers ‘alternatief’, ‘additief’, ‘complementair’ of ‘psychologische zorg’. Het is verstandig om vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar of u voor een vergoeding in aanmerking komt en tot welk bedrag.

Lees hier meer over de vergoedingen vanuit de zorgverzekering.

De volgende gegevens zijn belangrijk bij het declareren van de therapie bij uw zorgverzekeraar:

  • Registratienummer FVB en NVVS: 108931
  • AGB-code zorgverlener: 90102089
  • AGB-code praktijk: 90061577

Kijk ook eens op de site van de NVVS, de beroepsvereniging van speltherapeuten, voor actuele informatie over vergoedingen.

Vergoedingen via andere instanties

Bijzondere bijstand

Bij de sociale dienst kunnen ouders met een inkomen op bijstandsniveau de kosten voor speltherapie terugvragen in het kader van de Bijzondere Bijstand. Bekijk voor meer informatie de website van de Gemeente Tilburg.

Belastingdienst

Bij het doen van belastingaangifte onder de post Specifieke Ziektekosten is er soms de mogelijkheid om speltherapie vergoed te krijgen. Vaak heb je dan wel een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts nodig. Bekijk voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.

Fonds Slachtofferhulp

Speltherapie kan soms vergoed worden vanuit het Fonds Slachtofferhulp. Zij keren uitkeringen uit vanuit het Noodhulpfonds om slachtoffers in nood bij te staan. Kijk op fondsslachtofferhulp.nl om te zien of uw kind hiervoor in aanmerking komt.

PGB

Bij kinderen met een Persoonsgebonden Budget kunnen de kosten voor Speltherapie eventueel worden vergoed. Kijk op www.tilburg.nl voor meer informatie.

Tarieven

Telefonische kennismaking Gratis
Intakegesprek (60 minuten en verslaglegging in dossier) € 65,-
Spelsessie (45 minuten en verslaglegging in dossier)€ 65,-
Oudergesprek (60 minuten en verslaglegging in dossier)€ 65,-
Periodieke verslaglegging op aanvraag€ 65,-
Uitgebreid verslag op aanvraag € 130,-
Gesprekken met school of huisarts (per 45 minuten)€ 65,-