logo-def-outline-met-slogan

Extra info

Klachtenregeling

Ik heb een klacht

Wij willen u en uw kind de beste zorgen geven die er is. Helaas kan het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over de door mij geboden zorg. Uiteraard willen wij dit graag met u oplossen. Dit zal misschien niet makkelijk zijn, maar we horen graag wat er aan de hand is en doen ons best om dit zo goed en zo snel mogelijk samen met u op te lossen.

Klacht indienen

U kunt een klacht indienen door contact op te nemen met Anfry de Kok via het telefoonnummer 06-51694969 of het mailadres info@de-samenloop.nl. Zij kan u helpen bij uw klacht.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft die u niet met ons wil bespreken. Dan kunt u gratis gebruikmaken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Dit loopt via NIBIG. U kunt daar uw klacht schriftelijk voorleggen via klachten@nibig.nl.

Geschilleninstantie

Leidt de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door uw gewenste resultaat? Dan kunt u u wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Therapiepraktijk de Samenloop is bij een erkende geschilleninstantie aangesloten (NIBIG). De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u op NIBIG.nl. De klacht dient binnen 6 weken afgehandeld te zijn. Volgens de wet begint de termijn van 6 weken te lopen vanaf het moment dat de schriftelijke klacht bij ons is terechtgekomen.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Met deze regeling voldoet mijn praktijk ook aan deze eisen.
Therapiepraktijk de Samenloop
Rheastraat 34
5047 TL Tilburg
06-51694969
info@de-samenloop.nl
KVK-nummer: 50884131
IBAN: NL94ABNA0491522894 t.a.v. Praktijk de Samenloop
Aangesloten bij NVVS, FVB, NIBIG, RBCZ.

Algemene voorwaarden

Privacybeleid

Folder

Om lid te zijn van beroepsverenigingen moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldaan worden. Dit houdt in dat er regelmatig nascholing, intervisie en bijscholing wordt gevolgd om de nieuwe ontwikkelingen bij te houden op het gebied van speltherapie. Als speltherapeut ben ik aangesloten bij de volgende instanties: