logo-def-outline-met-slogan

Wie ben ik?

Over mij

Mijn naam is Anfry de Kok. Samen met mijn man hebben wij drie kanjers van zonen. In ons mannenhuishouden zijn er veel mooie momenten van geluk en plezier maar ook wij lopen net als ieder ander gezin tegen uitdagingen, tegenslagen en individuele ontwikkelingsbehoeften aan. Ik probeer op deze momenten te kijken naar mogelijkheden, kansen en krachten maar als dat even niet lukt, dan geloof ik dat je het niet alleen hoeft te doen en hulp kan en mag vragen. Ik ben ervan overtuigd dat je samen verder komt dan alleen, daarnaast is het ook veel leuker om samen te ontdekken, fouten te maken, op te lossen, te spelen en te verbinden.

In 2016 is Therapiepraktijk de Samenloop opgericht. Ik ben cliënt-centered speltherapeute, de basishouding die ik hanteer tijdens mijn werkzaamheden kunt u terugvinden onder kopje werkwijze. Na het volgen van de opleiding psychologie ben ik gaan werken met kinderen in het speciaal basisonderwijs. Hier ontdekte ik mijn passie, het begeleiden van kinderen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. De opleiding cliënt-centered speltherapie aan de hogeschool in Ede was dan ook een logische stap.

Ik werk een aantal dagen in mijn eigen praktijk in Tilburg (Reeshof). Tevens werk ik een aantal dagen binnen een organisatie in een multidisciplinair team waar ook psychologisch onderzoek wordt gedaan en disciplines intensief samenwerken binnen een gezin. De problematieken waar ik aan werk zijn zeer divers en variëren van licht tot zwaar. Deze combinatie en afwisseling ervaar ik als een verrijking. Zowel in eigen praktijk als tijdens het werken binnen de organisatie, blijf ik nauwlettend op de hoogte van de ontwikkelingen binnen deze zorgdomeinen.

Ik ben gediplomeerd en geregistreerd speltherapeut. Mijn praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS), Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG) en geschillencommissie WKKGZ. Ik werk aan mijn eigen expertise door het volgen van bij- en nascholingen. Tevens volg ik frequent intervisie en supervisie, hierin staat het kritisch kijken naar mijn eigen handelen centraal.

Anfry

Gediplomeerd en geregistreerd speltherapeute

Nummer NVVS: 108931
Nummer RBCZ: 190149R
Nummer NIBIG/WKKGZ: 528505
AGB code zorgverlener: 90102089
AGB code praktijk: 90061577

Visie

Bij Therapiepraktijk de Samenloop geloven wij dat uw grootste geluk niet uw grootste zorg hoeft te worden. Samen kunnen we kijken waar uw zoon of dochter behoefte aan heeft zodat we systemisch kunnen aansluiten bij de huidige ontwikkelingsbehoeften.

Een intensieve samenwerking met u als ouder is daarbij belangrijk, u kent uw zoon of dochter immers het beste. Daarnaast wordt er, indien nodig, intensief samengewerkt met diverse disciplines, zodat uw zoon of dochter de passende zorg krijgt die hij of zij verdient.

Het uiteindelijke gezamenlijke doel is om uw kind weer te laten stralen vanuit eigen kracht.